fbpx

การดูแลเว็บไซต์เป็นประจำ สำคัญอย่างไร

ความสำคัญของการดูแลเว็บไซต์เป็นประจำนั้นมีความสำคัญต่อธุรกิจและองค์กรทุกขนาด เว็บไซต์เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญสำหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆ ช่วยให้สามารถสื่อสารกับลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ และสร้างแบรนด์

การดูแลเว็บไซต์เป็นประจำสามารถช่วยปกป้องเว็บไซต์ของคุณจากปัญหาและความเสียหาย ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัย และช่วยให้เว็บไซต์ของคุณพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้เสมอ

ปัญหาของผู้ดำเนินการธุรกิจด้านออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบัน มักจะพบว่าลูกค้าสับสนระหว่าง Maintenance (MA) กับ Supports โดยไม่เข้าใจขอบเขตของแต่ละงาน สามารถแยกออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

1. Maintenance Provider (MA) คือ การดูแล บำรุงรักษาเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในระยะยาว

โดยปกติทั่วไป ลูกค้าเมื่อจ้างบริษัทฯพัฒนาเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็คิดว่าไม่ต้องจ้างดูแลเว็บไซต์ต่อ สามารถนำไปดูแลได้เอง แต่สุดท้ายแล้วเมื่อพบปัญหาต่างๆมากมาย ก็จะกลับมาให้ทางบริษัทผู้พัฒนาแก้ไขให้ บางทีลูกค้าคิดว่าปัญหาดังกล่าวมีไม่มาก หรือ ไม่ยากจนเกินไป ซึ่งการกระทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับ !! หากลูกค้าไม่มีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรมก็ควรที่จะต่อ Maintenance (MA) รายปี เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อความอุ่นใจ และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายกรณีที่มันเกิดปัญหาบานปลาย ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานในการแก้ไข

การต่อ MA ก็เหมือนกับการต่อประกันชีวิตของเราครับ มันอุ่นใจ และสามารถรับบริการต่างๆได้ในขณะที่อยู่ระหว่างทำประกัน เช่น ไม่ต้องเสียค่ารักษามากมาย การต่อ MA ก็เช่นกันครับ มันสามารถรับประกันเว็บไซต์ของเราได้ว่าจะไม่มีปัญหา หรือหากมี ปัญหาดังกล่าวก็จะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอน และรวดเร็ว

MA มักจะครอบคลุมในส่วนของการแก้ไข Bug ของโปรแกรมเท่านั้น เพราะเว็บไซต์เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ต้องได้รับการบำรุงรักษาและอัปเดตอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ปัญหาที่พบบ่อย คือ ขาดความรู้และทักษะในการบำรุงรักษาเว็บไซต์ ทำให้ไม่สามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขได้ทันท่วงที ส่งผลให้เว็บไซต์เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ทำงานช้า แสดงผลไม่ถูกต้อง หรือเกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

2. การ Supports คือ การช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงานของผู้ใช้งาน หรือ ผู้ดูแลระบบ (admin) ให้ทำงานได้อย่างราบรื่น

การ Supports มักเกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา หรือตอบคำถามจากผู้ใช้ เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างถูกต้องและประสานงานกับระบบอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม

เว็บไซต์จำเป็นต้องมีผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อคอยดูแลและจัดการเว็บไซต์ในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การอัปเดตข้อมูล หรือตอบคำถามจากลูกค้า ปัญหาที่พบบ่อยคือ ผู้ใช้งานเว็บไซต์มักไม่มีเวลาหรือทรัพยากรเพียงพอในการดูแล ทำให้แอดมินต้องทำงานด้วยตัวเองและอาจเกิดปัญหาต่างๆ ได้ เช่น ทำงานผิดพลาด ไม่สามารถตอบคำถามจากลูกค้าได้ หรือเว็บไซต์เกิดปัญหาจากการแก้ไขข้อมูลของแอดมิน

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Maintenance (MA) และ Supports อยู่ที่ขอบเขตของงาน โดย Maintenance (MA) เน้นไปที่การดูแลรักษาซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆ เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ส่วน Supports เน้นไปที่การช่วยเหลือและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างราบรื่น

ประโยชน์ของการดูแลเว็บไซต์เป็นประจำ

  • ช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
  • การดูแลเว็บไซต์เป็นประจำจะช่วยอัปเดตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ สิ่งนี้สามารถช่วยให้เว็บไซต์ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ช่วยป้องกันปัญหาและความเสียหาย การดูแลเว็บไซต์เป็นประจำสามารถช่วยระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนเกิดความเสียหายจริง สิ่งนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาและเงินในการแก้ไขปัญหาในอนาคต
  • ช่วยปรับปรุงความปลอดภัย การดูแลเว็บไซต์เป็นประจำสามารถช่วยปรับปรุงความปลอดภัยของเว็บไซต์ของคุณโดยการอัปเดตแพตช์ความปลอดภัยและมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ สิ่งนี้สามารถช่วยปกป้องเว็บไซต์ของคุณจากการโจมตีทางไซเบอร์
  • ช่วยปรับปรุงความน่าเชื่อถือ การดูแลเว็บไซต์เป็นประจำสามารถช่วยปรับปรุงความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของคุณโดยทำให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ของคุณจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้เสมอ

กรณีไม่มีการดูแลเว็บไซต์เป็นประจำ จะเกิดปัญหาต่างๆ ดังนี้

  • เว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ เช่น ไฟล์เว็บไซต์เสียหาย ฐานข้อมูลมีปัญหา หรือปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์
  • เว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัย เนื่องจากไม่ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ อาจถูกแฮ็กหรือโจมตีทางไซเบอร์ได้
  • เว็บไซต์อาจล้าสมัย เนื่องจากไม่ได้รับการปรับแต่งหรืออัปเดตเนื้อหาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ผู้เข้าชมเบื่อหน่ายและหันไปใช้เว็บไซต์อื่นแทน
  • เว็บไซต์อาจไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับอุปกรณ์และการใช้งานที่หลากหลาย อาจทำให้ผู้เข้าชมใช้งานเว็บไซต์ได้ยากหรือช้า

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีคนดูแลเว็บไซต์อยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรมีความรู้และทักษะที่จำเป็น เช่น ความรู้ด้านเทคนิค ความรู้ด้านความปลอดภัย และทักษะด้านการจัดการไฟล์

การจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเว็บไซต์จะช่วยทำให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณในระยะยาว

บริษัทมีแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ ที่เน้นคุณภาพ สร้างผลลัพธ์ได้จริง เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต ในโลกออนไลน์ พวกเรายินดีให้คำปรึกษา พร้อมวางแผนกลยุทธ์ภายใต้โจทย์ทางธุรกิจที่ชัดเจน

หลงใหลในเทคโนโลยี เครื่องมือ ใหม่ๆ ไอเดียเจ๋งๆ จากทั่วทุกมุมโลก มาผสมผสาน ออกเป็นผลงาน และเป็นผู้ก่อตั้ง click-end.com ครับผม :)