fbpx

Data Management Platform (DMP)

Data Management Platform (DMP)
ระบบช่วยจัดการข้อมูลไว้ที่เดียว สำหรับนักการตลาด

มูลค่าสินทรัพย์บนโลกออไนลน์ที่สำคัญที่สุด คือ Data (ดาต้า) การซื้อโฆษณาออนไลน์นั้นเป็นระบบ Programmatic สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ จากผู้บริโภคได้อย่างมากมาย  เริ่มต้นตั้งแต่การทำ Tracking จนได้เป็น Cross Device Identification ทำให้การเก็บข้อมูลของผู้บริโภคผ่านโลกออนไลน์นั้นกลายเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งความจำเป็นนี้จึงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Data Management Platform (DMP) หรือ ระบบบริหารจัดการข้อมูล และระบบนี้จะช่วยทั้งนักการตลาดและคนขายโฆษณาของผู้ผลิตเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างมากมายเลยทีเดียว

Data Management Platform (DMP) คือ ระบบที่จะมาช่วยจัดการเรื่องของข้อมูลที่เข้ามามากมายในแต่ละวันให้กับนักการตลาด ซึ่งใน DMP นั้นเป็นซอฟท์แวร์หรือระบบที่รวบรวม จัดเรียงและส่งต่อข้อมูลต่าง ๆ ตามที่นักการตลาด ผู้ผลิตเนื้อหาเว็บไซต์และเอเจนซี่ต่างๆ ต้องการ  ซึ่งระบบ DMP สามารถที่จะจัดเก็บและจัดการข้อมูลแบบใดก็ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วในปัจจุบันที่นักการตลาดปัจจุบันใช้กันคือ การใช้เพื่อบริหารจัดการ Cookie ID หรือช่วยแสดงผลของโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้เท่านั้น

เรื่อง DMP นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เมื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการโฆษณาออนไลน์นั้นมีมากขึ้นและมีความรู้เพิ่มมากขึ้นในเรื่องนี้ ทำให้นักการตลาดสามารถซื้อโฆษณาออนไลน์ได้ทุกที่ผ่านการใช้ DSP, Ad Network หรือ Ad Exchange ทำให้ข้อมูลต่างๆ และระบบต่างๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น DMP จึงมีความจำเป็นเพิ่มขึ้นที่จะช่วยประสานงานกิจกรรมการซื้อทั้งหมดของนักการตลาด และจัดการข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายไว้ในที่เดียว

รวมทั้งเอาผลของการลงโฆษณาที่ได้มาแสดงผลที่เดียว ซึ่งจะช่วยให้นักการตลาดสามารถบริหารจัดการและปรับแต่งความเหมาะสมได้ในอนาคตต่อไป

และอะไรคือความแตกต่างของ DSP (Demand Side Platforms) และ DMP กัน ซึ่งความแตกต่างของระบบ 2 อันนี้คือ ระบบอันนึง (DMP) ใช้จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล อีกระบบนั้น (DSP) ใช้เพื่อการซื้อโฆษณาออนไลน์ที่อิงตามข้อมูลที่ต้องการ ถ้าจะใช้อย่างใด อย่างหนึ่ง นั้นจะกลายเป็นการไร้ประโยชน์ทันที

เพราะข้อมูลนั้นจะถูกป้อนจาก DMP ไปที่ DSP เพื่อทำให้นักการตลาดได้ข้อมูลในการตัดสินใจต่าง ๆ ได้ แต่ด้วย DMP อย่างเดียวก็จะทำงานอะไรมากไม่ได้เช่นกัน แต่ในทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีของ AdTech นั้นทำให้เส้นกั้นระหว่าง DMP และ DSP นั้นแทบไม่มีอีกแล้ว ใน DSP หลาย ๆ ที่ตอนนี้สามารถให้บริการ DMP Technology กับลูกค้าได้เช่นกัน ทำให้นักการตลาดหรือลูกค้านั้นทำงานได้สบายขึ้นใน Platform เดียว ซึ่งต่างจากอดีตที่จะต้องใช้

ทั้ง 2 Platform ในการทำงานเพื่อให้ครอบคลุมการตัดสินใจในการทำการซื้อโฆษณาหรือทำการตลาด อย่างไรก็ตามการทำงานของ DMP นั้นสามารถถอดหรือ Export ข้อมูลได้ง่ายไปใช้กับอะไรก็ได้ ทำให้สามารถใช้ DSP อื่น ๆ ที่ต้องการได้เพิ่มเติม ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการทำการตลาดของนักการตลาดได้ โดยตรงนี้นักการตลาดก็ต้องชั่งใจว่าจะเลือกความสะดวกสบายหรือการทำงานที่ได้ความครอบคลุม

แล้ว DMP ทำงานอะไรได้บ้าง การทำงานของ DMP นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 หน้าที่นั้นคือ

  1. Import
  2. Find
  3. Implement ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละหน้าที่ดังนี้
  1. Import – DMP นั้นรับข้อมูลมาจากระบบที่ต่างกันมากมาย และจัดระเบียบของข้อมูลที่ได้รับมาจากที่แตกต่างกันในระดับถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละคนได้ หรือในระดับ Cookies ได้เช่นกัน ซึ่งข้อมูลที่นำมาจัดเก็บนั้นสามารถรวมได้แบบ 360 ได้แก่ Customer ID, email, รายการที่มองหาอยู่, รายการที่เคยซื้อไป และสถานะของสมาชิกว่าอยู่ในระดับไหน
  2. Find Audiences และ Segments – ระบบ DMP นั้นช่วยให้นักการตลาดนั้นสามารถต้นหากลุ่มเป้าหมาย ตามที่ต้องการตาม Demographic หรือ Behaviour ได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้น มาจาก 1st Party Data ต่าง และด้วยความฉลาดของ DMP นั้นจะเอาข้อมูลที่ได้จาก 1st Party Data นั้นมาทำการหาข้อมูลที่ใกล้เคียงกัน โดยการ Sync Cookies จากที่ต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อค้นหากลุ่มคนที่เป็น Cookies ที่ระบุไม่ได้ให้ตรงกับโฆษณาที่ซื้อได้
  3. Implement – DMP นั้นสามารถส่งข้อมูลคำแนะนำในการในการที่จะทำงานในการซื้อขายต่าง ๆ จากข้อมูลที่ได้รับมา หรือข้อมูลที่ค้นหาเจอ ซึ่งทำให้การทำงานเมื่อเชื่อม DMP กับ DSP นั้นทำงานได้ดีขึ้นไปอีก

ด้วย DMP นี้สามารถทำให้นักการตลาดสามารถทำการตลาด ได้หลากหลายมากขึ้น และกลายมาเป็นส่วนสำคัญในการตลาดที่ใช้ข้อมูลในการทำงาน ที่ทำให้สามารถพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้ภายใน Platform เดียวกัน

นอกจากที่จะช่วยให้นักการตลาดนั้นสามารถซื้อขายโฆษณาได้ ยังสามารถช่วยให้คนทำเนื้อหาต่าง ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาวด้วยการเข้ากลุ่มเป้าหมายที่ตรงมากขึ้นของนักการตลาดได้ DMP ยังทำให้คนทำเนื้อหาต่าง ๆ นั้นสามารถรับรู้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตัวเองได้แม่นยำขึ้นว่าเป็นใครที่เข้ามาอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ สามารถทำให้ขายข้อมูลหรือกลุ่มเป้าหมายนี้ได้ดีขึ้นไปอีก ทำให้การตลาดของนักการตลาดนั้นจะดีขึ้น DMP นั้นยังมีบทบาทสำคัญในปัจจุบันที่จะช่วยให้นักการตลาดตัดสินใจได้ว่าเนื้อหาแบบไหน หรือการตลาดแบบใด จะใช้ในช่วงใดของ Customer Journey ได้ อีกด้วย รวมทั้งแสดงผลโฆษณารูปแบบต่าง ๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละคนได้อีก

ในยุคปัจจุบัน และอนาคต  ข้อมูลถือว่าเป็นส่วนสำคัญ นักการตลาดต้องรับรู้และเข้าใจว่าข้อมูลนั้นควรเป็นส่วนสำคัญและแก่นหลักของการทำกลยุทธ์ เพื่อทำให้การตลาดของตัวเองนั้นแม่นยำขึ้น DMP นั้นสามารถทำให้นัการตลาดใช้ข้อมูลได้ฉลาดมากขึ้นและทำการตลาดที่ได้ผลมากขึ้นไปอีก

อ้างอิง: marketingoops.com

บริษัทมีแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ ที่เน้นคุณภาพ สร้างผลลัพธ์ได้จริง เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต ในโลกออนไลน์ พวกเรายินดีให้คำปรึกษา พร้อมวางแผนกลยุทธ์ภายใต้โจทย์ทางธุรกิจที่ชัดเจน

หลงใหลในเทคโนโลยี เครื่องมือ ใหม่ๆ ไอเดียเจ๋งๆ จากทั่วทุกมุมโลก มาผสมผสาน ออกเป็นผลงาน และเป็นผู้ก่อตั้ง click-end.com ครับผม :)